Je li vam poznato da OncoDEEP pomaže bolesnicima širom svijeta već od 2014. godine? 

OncoDEEP je dubinska analiza tumora pomoću koje se, kombiniranjem velikog broja bioloških biljega (DNK, RNK i proteine), dobiva sveobuhvatna slika neprijatelja protiv kojeg se borimo.

Za dodatne informacije, obratite se Providens sara.ciganovic@providens.org .

Srdačan pozdrav!
Matthieu

Did this answer your question?