OncoTRACE jest kontrolnym badaniem z krwi wykonanym na podstawie krążącego DNA nowotworowego. Jest to jedyny zindywidualizowany test płynnej biopsji dostępny na rynku.

Podczas sekwencjonowania DNA guza litego, identyfikujemy kilkanaście specyficznych markerów tworzących unikalny i zindywidualizowany profil, który można następnie monitorować we krwi pacjenta.

Ta nieinwazyjna i praktyczna technika umożliwia szybkie wykrycie oporności na leczenie i nawroty wcześniej niż klasyczna diagnostyka medyczna.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z MOLGENDIA Sp. z o.o., bialkowska@molgendia.pl 

Z poważaniem
Matthieu

Did this answer your question?